+370 614 50200
info@uabvakarai.lt
Artojo g. 7G, LT-92105 Klaipėda

Įmonė turi šiuos sertifikatus:

 • ISO 9001 : 2015 – kokybės vadybos sistema;
 • ISO 14001 : 2015 – aplinkos vadybos sistema;
 • ISO 45001: 2018 – darbuotojų saugos ir sveikatos sistema;

Siekdama pilnai tenkinti klientų poreikius ir reikalavimus, užtikrinti kokybišką ir saugų įmonės darbą, įmonės vadovybė įsipareigoja:

 • Nuolat gerinti efektyvumą, veiksmingumą ir sistemingai peržiūrėti integruotas vadybos sistemas ir  standartų reikalavimus.
 • Vykdyti pagrindinę veiklą laikantis klientų, teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų.
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbą pagal kompetenciją.
 • Kasmet formuoti darbuotojams tikslus ir uždavinius vadybos sistemos politikos įgyvendinimui.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 • Bendradarbiauti su tiekėjais ir subrangovais siekiant mažinti jų veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir darbo rezultatams.
 • Vykdyti taršos prevencijos įsipareigojimus ir kontroliuoti aplinkos apsaugos aspektus.
 • Reguliariai identifikuoti profesinę riziką, tobulinti darbo vietų saugos sąlygas ir kontroliuoti susirgimų ir sužeidimų prevencinius veiksmus.
 • Racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
 • Supažindinti visus darbuotojus ir suinteresuotuosius šalis su integruotos vadybos sistemos politika.